• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Fałszywe oskarżenia wobec Gminy Biała w "Tygodniku Prudnickim" o próby manipulacji w zmianę okręgów wyborczych

To nie Gmina, a Komisarz Wyborczy w Opolu II zdecydował o zmianie okręgów wyborczych na terenie naszej Gminy.

 

Poniżej publikujemy sprostowanie do artykułu pn. „W Białej po cichu majstrowali przy wyborach”, który ukazał się w dniu 07.02.2024 r., w numerze 6 „Tygodnika Prudnickiego”. Sprostowanie ukazało się również w numerze 7 „Tygodnika Prudnickiego” wydanego w dniu 14.02.2024 r.

 

Szanowny Panie Redaktorze,

w oparciu o art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, działając w imieniu Gminy Biała, wnoszę  o bezpłatne opublikowanie sprostowania do artykułu prasowego pod tytułem: „W Białej po cichu majstrowali przy wyborach”, który ukazał się w dniu 7 lutego 2024 r., na stronie 5 Tygodnika Prudnickiego, albowiem zawiera on nieprawdziwe, wprowadzające Czytelnika w błąd informacje, a osoby zaangażowane w prace nad przygotowaniem wyborów samorządowych w Gminie Biała poczuły się osobiście dotknięte zarzutami o „beztroską manipulację”. Wskazać należy, iż:

1.            Nieprawdą jest, że w Białej majstrowano czy manipulowano przy wyborach.

2.            Nieprawdą jest, że podejmowane były próby przeforsowania zmian w okręgach wyborczych.

3.            Nieprawdą jest, że Gmina Biała miała wpływ na termin i godzinę opublikowania postanowienia Nr 16/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Zmianę podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalonego jeszcze uchwałą Rady Miejskiej w Białej z 28 marca 2018 r., zainicjował Komisarz Wyborczy w Opolu II. Pismem z dnia  21 grudnia 2023 r. przesłano do Burmistrza Białej projekt nowego podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze z prośbą o przesłanie pozytywnej opinii do projektu lub przedłożenie alternatywnej koncepcji w tym zakresie w trybie roboczych konsultacji. Projekt zmian nie został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Białej.

W dniu 5 stycznia 2024 r. odbyło się natomiast robocze spotkanie w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, z udziałem Komisarza Wyborczego w Opolu II, Dyrektora Delegatury oraz przedstawicieli Gminy Biała, tj. Zastępcy Burmistrza Białej oraz Sekretarza Gminy Biała. Na  konsultacjach wnioskowano o pozostawienie podziału na okręgi Gminy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2018 r. Komisarz Wyborczy w Opolu II, kierując się wytycznymi dla komisarzy wyborczych, nie wyraził zgody na propozycje ze strony Gminy Biała powrotu do podziału na okręgi z 2018 r. i w dniu 12 stycznia 2024 r., w piątek wydał postanowienie w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż dzień i godzina publikacji tego postanowienia przez Komisarza Wyborczego w Opolu II leży w gestii Komisarza i żadna osoba ze strony Gminy Biała nie miała wpływu na termin wydania oraz publikacji postanowienia. Jednocześnie postanowienia powyższego ani pisma w tej sprawie komisarz wyborczy nie przekazał bezpośrednio do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Białej.

Procedurę dotyczącą ustalania podziału gminy na okręgi wyborcze przez komisarza wyborczego określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i podziału gmin na stałe obwody głosowania. Wytyczne te przewidują, aby projekt zmian w podziale na okręgi wyborcze był opracowywany w trybie roboczych konsultacji z burmistrzem. Procedury te nie przewidują angażowania w prace nad ustalaniem podziału na okręgi wyborcze rad gmin.

Przepisy Kodeksu wyborczego przyznają radom gmin oraz wyborcom w liczbie 15 osób prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie komisarza wyborczego w sprawie okręgów wyborczych w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości. Powyższy krótki termin składania skargi na postanowienie komisarza wyborczego uniemożliwia zwołanie sesji rady w tym zakresie. Otwiera natomiast możliwość złożenia skargi, która w niniejszej sprawie została złożona przez grupę wyborców i uzyskała aprobatę Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok Sądu skutkuje pozostawieniem podziału na okręgi wyborcze w Gminie Biała ustalonym przez Radę Miejską w 2018 r. O taki też podział wnioskowali na spotkaniach roboczych z komisarzem wyborczym przedstawiciele Gminy Biała.

Powyższe informacje dementują jakiekolwiek zarzuty w stronę Gminy Biała, jej przedstawicieli oraz pracowników Urzędu Miejskiego, jakoby doszło do manipulacji czy innych niezgodnych z przepisami zachowań mających na celu wpływanie na kształtowanie okręgów wyborczych w Gminie Biała. Podział na okręgi wyborcze leży w gestii komisarza wyborczego i jakiekolwiek sugestie, iż na wynik jego prac miały wpływ osoby trzecie, godzi także w ten podmiot, który trudno posądzać o zainteresowanie wynikiem wyborów w Gminie Biała.

Publikacja niniejszego sprostowania jest konieczna, aby w warunkach przedwyborczych zmagań nie dochodziło do nieuprawnionych oszczerstw pomiędzy przeciwnikami politycznymi i aby dialog pomiędzy nimi ograniczał się do konstruktywnej i rzeczowej krytyki. Pozostaje refleksja, że próby szerzenia nieprawdziwych informacji w prasie nie świadczą o potencjale na męża stanu.

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg