Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prężyna

  • Remont świetlicy wiejskiej (odmalowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej m.in. toalet, przedsionka, sali spotkań)
  • Przebudowa drogi gminnej