• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Rekreacja i integracja – Morwowy Zakątek w Pogórzu


Obecnie trwa realizacja projektu pn. „Rekreacja i integracja – Morwowy Zakątek w Pogórzu” przez Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze, który jest współfi­nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej­skich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa­nego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest budowa placu rekreacyjnego z:

  • placem zabaw (w oparciu o istniejące urządzenia zabawowe),
  • terenem utwardzonym kostką betonową,
  • boiskiem trawiastym,
  • wiatą rekreacyjną
  • elementami małej architektury

w Pogórzu nr 162 (teren znajdujący się w sąsiedztwie budynku szkolno-przedszkolnego).  

Na zakończenie projektu zaplanowano imprezę integracyjną z udziałem partnerów (Stowarzyszenia Sukces po Opolsku z Mosznej oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie), mieszkańców Pogórza i ościennych miejscowości.

Pogórze zyska teren do rekreacji na wielu płaszczyznach: gier zespołowych, odpoczynku indywidualnego czy integracji lokalnej społeczności podczas biesiad.

 

Całkowita wartość projektu: 454.364,24 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 450.180,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020: 360.144,00 PLN

Wkład własny pokryty ze środków dotacji Gminy Biała: 94.220,24 PLN

Zakończenie realizacji projektu: II kwartał 2024 r.

 

Projekt został opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska oraz zapobiegania i łagodzenia skutków zmian klimatu.

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze przygotowało prezentacje przypominające o tym, jak dbać o środowisko naturalne, jak korzystać z rekreacji w zgodzie z naturą oraz zapoznające z walorami przyrodniczymi obszaru Borów Niemodlińskich.

Opracowano również materiał o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce oraz o ochronie nietoperzy, dla których w „Morwowym Zakątku” zamontowano budki w ramach projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej e-wydawnictwem:

PDFChrońmy nietoperze.pdf (1,74MB)
PDFDbajmy o środowisko naturalne.pdf (767,71KB)
PDFJak korzystać z rekreacji w zgodzie z naturą.pdf (574,86KB)
PDFOchrona gatunkowa roślin i zwierząt w Polsce.pdf (1,21MB)
PDFWalory przyrodnicze obszaru Borów Niemodlińskich.pdf (1,50MB)

 

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg