• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Rekreacja i integracja – Morwowy Zakątek w Pogórzu

Obecnie trwa realizacja projektu pn. „Rekreacja i integracja – Morwowy Zakątek w Pogórzu” przez Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze, który jest współfi­nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej­skich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa­nego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest budowa placu rekreacyjnego z:

  • placem zabaw (w oparciu o istniejące urządzenia zabawowe),
  • terenem utwardzonym kostką betonową,
  • boiskiem trawiastym,
  • wiatą rekreacyjną
  • elementami małej architektury

w Pogórzu nr 162 (teren znajdujący się w sąsiedztwie budynku szkolno-przedszkolnego).  

Na zakończenie projektu zaplanowano imprezę integracyjną z udziałem partnerów (Stowarzyszenia Sukces po Opolsku z Mosznej oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie), mieszkańców Pogórza i ościennych miejscowości.

Pogórze zyska teren do rekreacji na wielu płaszczyznach: gier zespołowych, odpoczynku indywidualnego czy integracji lokalnej społeczności podczas biesiad.

 

Planowana całkowita wartość projektu: 473 374,42 PLN

Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020: 378 699,00 PLN

Planowany wkład własny pokryty ze środków dotacji Gminy Biała: 94 675,42 PLN

 

Planowane zakończenie realizacji projektu: II kwartał 2024 r.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg