Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Pogórzu kolejny gminny teren zostanie atrakcyjnie zagospodarowany!

 

W minionym tygodniu Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze podpisało z Gminą Biała umowę o przyznaniu dotacji na pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Rekreacja i integracja – Morwowy Zakątek w Pogórzu”.

Projekt ten uzyskał również dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie aplikowało o te środki w ramach ostatniego naboru minionej perspektywy finansowej (ogłoszonego w październiku 2023r.) za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Projekt Stowarzyszenia uzyskał najwyższą liczbę punktów z 5 złożonych wówczas wniosków.

W lutym br. Stowarzyszenie podpisało umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW na pokrycie 80% planowanych kosztów kwalifikowalnych projektu. Zaś z początkiem marca było możliwe uzyskanie kolejnych funduszy (z dotacji gminnej), aby zapewnić finansowanie pozostałej części planowanych wydatków. Dzięki temu zebrano ok. 473 tyś zł.

Nie tylko pod względem finansowym Stowarzyszenie jest gotowe do realizacji. Już na etapie przygotowania wniosku uzyskano pozwolenie na budowę, a obecnie zakończono rozeznanie rynku i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Prace wkrótce się rozpoczną, gdyż termin wykonania zadania jest niezwykle bliski. Na czerwiec planowane jest uroczyste zakończenie inwestycji z udziałem partnerów: Stowarzyszenia Sukces po Opolsku z Mosznej oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. Taki termin wynika z konieczności rozliczania ubiegłej perspektywy finansowej UE.

Teren znajdujący się w sąsiedztwie budynku szkolno-przedszkolnego w Pogórzu zostanie uporządkowany i częściowo utwardzony kostką; powstanie tam wiata rekreacyjna, miejsce na ognisko, ogrodzony plac zabaw (w oparciu o istniejące zabawki), boisko trawiaste; ogrodzenie od strony drogi gminnej i Morwowego Zakątka zostanie wymienione. Pogórze zyska teren do rekreacji na wielu płaszczyznach: gier zespołowych, odpoczynku indywidualnego czy integracji lokalnej społeczności podczas biesiad. Teren będzie estetyczny, funkcjonalny, częściowo oświetlony dzięki latarniom zasilanym z energii słonecznej, a także wyposażony w ławkę solarną (z panelem fotowoltaicznym, umożliwiającą naładowanie np. telefonu).