Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Piękna Wieś Opolska- Siła Ludzi, Siła Miejsc- ogłoszony!!!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs „PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2024- SIŁA LUDZI, SIŁA MIEJSC″, którego celem jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1.Najpiękniejsza wieś – Debiut - udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim, która jeszcze nie uczestniczyła w Konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zaangażowanie i kreatywność mieszkańców wsi  w proces rozwoju sołectwa.

2.Najciekawsze Miejsce - może zostać zgłoszone miejsce na terenie sołectwa, wykonane z udziałem mieszkańców jedno lub wieloetapowo, w ramach którego urządzono publicznie dostępną wiejską przestrzeń lub obiekt odzwierciedlający specyfikę wsi bądź kreujący jej wyróżnik/wyróżniki.

Z terenu gminy można zgłosić:

jedną wieś w kategorii „Najpiękniejsza wieś – Debiut”,

jedną urządzoną przestrzeń wiejską/obiekt w kategorii „Najciekawsze Miejsce”.

W związku z powyższym zainteresowane sołectwa proszę o przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z dokumentacją opisową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia br. na adres e-mail: m.dryszcz@biala.gmina.pl

Osobami do kontaktu: pracownik Urzędu Miejskiego w Białej – tel. 77 4388541, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego -  tel.: 77 4482 123

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.  


PDFRegulamin-konkursu_PWO-2024.pdf (323,94KB)

DOCX03_Zal.-nr-1_Zgloszenie-do-konkursu-Piekna-Wies-Opolska-20241.docx (601,29KB)

DOCX04_Zal.-nr-2_Formularz-RODO.docx (602,67KB)