• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór zgłoszeń na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt

W związku z pismem otrzymanym od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie aktualizacji rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U.2023 poz.1075), powoływanych przez Burmistrza Białej, informujemy o naborze zgłoszeń na rzeczoznawcę.

Rzeczoznawca jest powoływany spośród osób, które:

a) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie,

b) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem,

c) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

d) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym,

e) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5 – letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

f) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Gminy Biała

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Do wniosku dołącza się:

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
  • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym;
  • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi;

Wymagane dokumenty proszę o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10, pok. 5b-   w terminie do dnia: 29.03.2024 r.!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania.

Osobami do kontaktu są: pracownik Urzędu Miejskiego w Białej Maria Dryszcz tel. 77 4388541, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku tel.: 77 4362242


Wymagane dokumenty:

DOCXWzór wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.docx (14,49KB)

DOCXoświadczenie - staz pracy.docx (13,50KB)

DOCXoświadczenie-gosp-ekologiczne3.docx (12,84KB)

DOCXInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx (21,47KB)

DOCXZgoda.docx (17,05KB)

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg