• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Podziękowania Burmistrza Białej dla Radnych i Sołtysów mijającej kadencji

W dniu 27 marca 2024 r. odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Białej, będąca jednocześnie ostatnią sesją w tej kadencji.

W trakcie sesji zaprezentowano m.in. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 za rok 2023, informację z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS w 2023 r. oraz sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 r.

Podjęto 6 uchwał. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na akty dotyczące:

  • przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała na lata 2024 -2033;
  • uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2024 – 2026;
  • zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2024 roku;

Na zakończenie ostatniej sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Edward Plicko podziękował Radnym oraz Sołtysom za ich wieloletnią pracę na rzecz Gminy Biała. Burmistrz Plicko podkreślił ogromne znaczenie współpracy pomiędzy Radnymi a Sołtysami dla pomyślnego funkcjonowania Gminy.

Z okazji zakończenia kadencji, Burmistrz postanowił osobiście podziękować każdemu z nich za ich nieoceniony wkład i wraz z ze swoim Zastępcą, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej wręczył każdemu drobny upominek jako wyraz uznania i wdzięczności za pracę na rzecz dobra wspólnoty lokalnej.

Zainteresowanych szczegółami tematów przedstawionych na sesji zapraszamy do zapoznania się z transmisją z dnia 27 marca 2024 roku dostępnej pod linkiem:

https://biala.gmina.pl/4537/1641/nagrania-z-sesji-rady-miejskiej-w-bialej-2018-2023.html

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg