Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym 20 kilometrową trasą Biała-Moszna-Biała!

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym, który odbędzie się 14.04.2024 r.

Rajd 20 kilometrową trasą Biała-Moszna-Biała  jest organizowany w ramach projektu współpracy z LGD „Euro-Country”, pt. „OPA - Oznakowanie tras rowerowych, Promocja turystyki rowerowej i Angażowanie mieszkańców w aktywny wypoczynek” i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rajd zaplanowany jest na 30 osób.

Uczestnicy zobowiązani są przybyć na rynek w Białej (miejsce zbiórki) o godzinie 10:00 z własnymi rowerami. Przewidujemy wynajem rowerów z GCK w Białej dla osób, które nie mają możliwości przetransportowania roweru, a są chętni na udział w rajdzie (prosimy o kontakt do dnia 10.04.2024r.).

Udział w rajdzie pozwoli również zapoznać się z działaniem miejskiej wypożyczalni rowerów w Białej, uruchomionej przez Urząd Miejski w ramach jednego z projektów turystycznych.

Brak opisu obrazka