• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

„Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.”

inf_o_proj.jpeg

Szanowni Państwo!

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do udziału w projekcie:

„Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.” 

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2016.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresaci:

Pełnoletnie niezatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 40 osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.

Oferujemy:

• indywidualne wsparcie przez trenera pracy

• indywidualne wsparcie psychologiczne

• indywidualne wsparcie przez doradcę zawodowego

• warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy

• kursy i szkolenia zawodowe

• spotkania w ramach dobrych praktyk z pracującymi osobami niepełnosprawnymi

• stworzenie i emisja serii programów w telewizji regionalnej dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go:

- mailem (skan z podpisem uczestnika) na adres k.lech@ocwip.pl, m.bastrzyk@ocwip.pl bądź m.szul.fryda@ocwip.pl

lub 

- pocztą tradycyjną na adres: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole

lub 

- osobiście do biura Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (adres jak wyżej) 

lub 

- faksem pod numer (77) 441 50 25 wew. 103. 

Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest dołączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Rekrutacja trwa do 30 września 2014 roku!!

Udział w projekcie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy:

- Krzysztof Lech – tel. 731 705 806, e-mail: k.lech@ocwip.pl

- Małgorzata Bastrzyk –  tel. 731 705 781, e-mail: m.bastrzyk@ocwip.pl

- Magdalena Szul-Fryda – tel. 731 705 809,  e-mail: m.szul.fryda@ocwip.pl


OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Członek Sieci SPLOT

Biuro: Damrota 4/35-36, 45-064 Opole, Tel/fax (077) 441 50 25, e-mail: biuro@ocwip.pl, www.ocwip.pl

NIP 754-28-54-541 REGON 160063918

Konto: mBank S.A. O/Opole 59 1140 1788 0000 5092 9200 1001

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg