• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Biała w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej
z dnia 27 czerwca 2014 r.

o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Biała konsultacji w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025

Na podstawie uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

i n f o r m u j ę

mieszkańców Gminy Biała, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej Nr OR.0050.679.2014 z dnia 24 czerwca 2014r.

przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ustalenia treści projektu

Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025.

Konsultacje przeprowadzone będą:

w okresie od 7 lipca 2014r. do 31 lipca 2014r. w formie wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag, propozycji do projektu strategii.

Projekt strategii dostępny będzie w tym okresie w Urzędzie Miejskim w Białej (pokój nr 13, Ip.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.biala.gmina.pl oraz na stronie promocyjnej Urzędu: www.biala.gmina.pl

Opinie i uwagi do projektu strategii należy składać na przygotowanym do tego formularzu dostępnym w Urzędzie i na w/w stronach internetowych.

Formularz należy przekazać do sekretariatu Urzędu do dnia 31 lipca 2014 r. lub wypełniony elektronicznie na adres:


 

Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach.


 

Burmistrz Białej

Arnold Hindera


Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg