• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja z II Sesji Rady Miejskiej w Białej

W dniu 29 maja 2025 r. odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Białej.

W trakcie sesji zaprezentowano ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Biała za 2023 rok oraz podjęto 16 uchwał. Oprócz uchwał dotyczących ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych poszczególnych komisji stałych szczególną uwagę pragniemy zwrócić na akty dotyczące:

 • zmiany budżetu Gminy Biała na 2024 r oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2024-2033;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego;
 • ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej;
 • zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała;
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej;
 • zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała oraz wyborów Zarządu Osiedla w Białej, na kadencję 2024-2029.

Zainteresowanych szczegółami tematów przedstawionych na sesji zapraszamy do zapoznania się z transmisją z dnia 29 maja 2024 roku dostępnej pod linkiem:

https://biala.gmina.pl/4537/1641/nagrania-z-sesji-rady-miejskiej-w-bialej-2018-2023.html

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg