Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybrano Sołtysa w nowym sołectwie "Przedmieście"

W dniu 29 lipca br. odbyło się w nowo utworzonym sołectwie „ Przedmieście” w Białej zebranie wyborcze na którym wybrany został organ wykonawczy sołectwa – Sołtys.

Sołtysem została Pani ANNA SOLLOCH.

Wspomagać Sołtysa będzie Rada Sołecka w składzie 5 osobowym:

1. Aneta Graba

2. Renata Schneider

3. Beata Cięszkowska

4. Marek Dziony

5. Adrian Duda