• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku środków z funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada Burmistrz Białej.

 

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Wniosek musi zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Z zebrania wiejskiego należy również sporządzić protokół. Uchwała zebrania wiejskiego wraz z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, listą obecności oraz protokołem przekazywane są przez sołtysa do Burmistrza Białej.

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które w myśl ustawy o funduszu sołeckim służą poprawie warunków życia mieszkańców są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Termin składania wniosków o przyznanie w 2015 roku środków z funduszu sołeckiego obowiązuje do 30 września 2014r.

 

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza Białej wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.


  1. PDFUchwała zebrania wiejskiego.pdf (59,21KB)
  2. PDFWniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.pdf (81,76KB)
  3. PDFProtokół zebrania.pdf (57,82KB)
  4. PDFLista obecności.pdf (61,68KB)
  5. Zarządzenie Nr OR.0050.700.2014 z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg