• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Ocena złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2015.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.692.2014 Burmistrza Białej z dnia 11 lipca 2014r. dokonała oceny złożonych wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2015. Ze względu na ograniczony budżet Gminy Biała, nie wszystkie wnioski mogły zostać zakwalifikowane.

Na podstawie kryteriów oceny wniosków zgodnie z Uchwałą Nr XXX.334.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, komisja przyznała punkty:

 

L.p. Wnioskodawca Liczba uzyskanych punktów
1 Łącznik- Dorota Małek Stowarzyszenie Odnowy Wsi 53
2 Pogórze- Marek Kasicz Stowarzyszenie Odnowa Wsi 49
3 Ogiernicze – Brygida Trinczek sołtys 49
4 Laskowiec- Zbigniew Baniak sołtys 47
5 Chrzelice- Janusz Siano Stowarzyszenie Odnowa Wsi 45
6 Kolnowice- Zbigniew Wróblewski sołtys 45
7 Radostynia- Lidia Cziomer sołtys 45
8 Olbrachcice- Jan Smiatek sołtys 44
9 Józefów- Sylwia Saska – Wójs 43
10 Osiedle nr 1- Julia Piotrowska przewodnicząca Zarządu

40

W dniu 02.09.2014r. złożono rezygnację z realizacji zadania publicznego na 2015r., na tej podstawie wniosek został wycofany.

11 Krobusz- Jacek Niedorozow sołtys 37
12 Śmicz- Barbara Wilczak sołtys 37
13 Chrzelice- Teresa Tarach SKGW 32
14 Solec- Renata Tyrała sołtys 32
15 Grabina- Rzymskokatolicka Parafia

0

Wniosek został odrzucony, ponieważ cmentarz parafialny w miejscowości Grabina nie jest własnością Gminy Biała (zgodnie z art. 19b ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W roku 2015r. realizowane będą wnioski z miejscowości:

Łącznik, Pogórze, Ogiernicze, Laskowiec, Chrzelice (Stowarzyszenie Odnowa Wsi), Kolnowice, Radostynia, Olbrachcice, Józefów, Krobusz, Śmicz.

W styczniu 2015r. zostaną podpisane umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej pomiędzy Gminą Biała, a wnioskodawcami, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji zadania w roku 2015.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg