• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Anna Myszyńska

Anna_Myszynska.png 006.jpeg A_Myszynska.jpeg

 

Pani Anna Myszyńska, z domu Schneider, urodziła się w 1931 r. w Kórnicy koło Głogówka na Śląsku Opolskim. Od 1960 r. mieszka w Białej. Z dwóch wyuczonych zawodów – położnej i fotografa – ten drugi wykonywała do przejścia na emeryturę, prowadząc zakład wspólnie z mężem.

Współpracuje z Gminnym Centrum Kultury w Białej oraz współpracowała z redakcją Panoramy Bialskiej (od 1991 r.), gdzie pełniła funkcję fotoreportera, do chwili obecnej publikuje swoje opowiadania w gwarze śląskiej w tejże gazecie. Współpracowała także z redakcją Tygodnika Prudnickiego, dla którego tłumaczyła powieść niemieckiego pisarza Harry Thürka pt. Lato umarłych snów, a także publikowała w latach 2000-2004 swoje opowiadania w gwarze śląskiej. W rocznikach Ziemia Prudnicka publikowała artykuły o ludziach zasłużonych dla regionu.

Od 1995 roku współpracowała z tygodnikiem Schlesisches Wochenblatt. Tygodnik Śląski, dla którego pisała artykuły o działalności Mniejszości Niemieckiej i wydarzeniach z regionu. Należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z siedzibą w Nysie oraz do Stowarzyszenia Twórców Kultury Ludowej w Opolu.

Od 1994 r. na antenie Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu prezentowała w audycji Nasz Heimat swoje opowiadania w gwarze śląskiej. Opowiadania te opublikowała w 1999, 2006 i 2007 roku w trzech tomach książki pt. Śląskie rozprawianie. W 2010 roku we współpracy z Komisją Historyczną dla Powiatu Prudnickiego z Northeim w Niemczech opublikowała dwujęzyczne (w wersji śląsko-niemieckiej) wydanie pierwszej części Śląskiego rozprawiania pt. Śląskie rozprawianie/ Oberschlesische Erzählungen. Następnie opowiadania w gwarze śląskiej zostały nagrane w zestawie trzech płyt CD-ROM, które ukazały się w roku 2011. Rok później - 2012 – ponownie wybrane opowiadania, tym razem w wersji niemieckojęzycznej zostały wydane na kolejnych dwóch płytach. W 2003 roku wydała swoje zapisy prozatorskie i poetyckie w dwujęzycznym (polsko-niemieckim) tomiku Nie tylko po śląsku/ Nicht nur Schlesisch, który był dwukrotnie wznawiany w 2007 i 2012 roku. Ten tomik zbliżył wiele Niemców z Polakami. Ostatnia publikacja wydana w 2016 r. nosi tytuł „Miałam szczęście do ludzi” i dotyczy wspomnień autorki.

Autorka ze swoja siostra Mariką Marks z Kórnicy 1955 - Biała - z wystawy herbów i pieczęci Anna Myszyńska z wnukiem Łukaszem Ingeborga Odelga, Anna Myszyńska, red. Andrzej Russak, p. Weidok (od lewej). Spotkanie w rozgłośni Radia Opole

W swoim dorobku literackim ma również tomiki poetyckie. Jej wiersze umieszczone są również w wielu antologiach wraz z innymi autorami, np. Antologia Prudnickiego Klubu Ludzi Piszących Ukochali słowo, Nyska Grupa Literacka Kiedy gwar miasta cichnie, Prostowanie świata i inne.

Pani Anna Myszyńska jest osobą, która poprzez swoje kulturalno-edukacyjne działania niewątpliwie szeroko promuje region Śląska Opolskiego jako swojej małej ojczyzny. Wraca wspomnieniami do lat młodzieńczych, do tradycji ojców, obyczajów i zwyczajów. Przeplata je refleksjami o dzisiejszych realiach, które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniły się na jej wsi i w tej części Śląska Opolskiego. Swoje wykłady kilkakrotnie prezentowała również na Uniwersytecie Opolskim. Poza tym jest zapraszana na liczne spotkania. Szczególnie lubi te z młodzieżą, upatrując w niej przyszłość „swoich trzech ojczyzn”. Z jej doświadczeń skorzystało i nadal korzysta wielu młodych ludzi piszących prace naukowe. Najwięcej ją cieszy, że młodzi tak łatwo łączą te nasze trzy języki, lekko przechodzą z polskiego na niemiecki, jak trzeba dołożą po śląsku. Jest pewna, że zbliżają do siebie wiele ludzi.

Niewątpliwie p. Anna Myszyńska zasługuje na miano Niezwykłej Kobiety - nadzwyczaj aktywnej i zaangażowanej społecznie, którą cechuje wytrwałość i konsekwentność w działaniu oraz dążeniu do zamierzonego celu. Powyższe potwierdzają opinie znanych ludzi:

To wspaniałe, kiedy człowiek może powiedzieć o sobie: jestem Niemcem, Ślązakiem, Polakiem. Umieć porozumiewać się we wszystkich trzech językach i pielęgnować kulturę trzech narodów, by móc ją przekazać przyszłym pokoleniom. (Elżbieta Malik)

Opisy i realia w opowieściach Anny Myszyńskiej, rodowitej Ślązaczki spod Głogówka, są jak najbardziej prawdziwe. Przebija z nich przywiązanie do tradycji ojców, do tej małej śląskiej ojczyzny, do wielce tu szanowanej przyrody oraz do ludzi, a zwłaszcza do języka, którym posługują się na co dzień – śląskiego dialektu, w którym swoje wspomnienia spisała. (prof. dr Feliks Pluta)

Mamy do czynienia z niepowtarzalnym tekstem, zapisem dokumentującym świadomość i tożsamość językową pokolenia Ślązaków rozpoczynającego dorosłe życie w skomplikowanej rzeczywistości lat przed – i powojennych. Przy okazji dostajemy do ręki bardzo interesujący materiał kulturowy, obyczajowy i zwyczajowy, zapis jednostkowych wydarzeń, ale też i głębszych refleksji o systemie wartości ważnych niegdyś i dzisiaj dla tej części Śląska Opolskiego. (red. Jan Goczoł)

Wspaniale, iż Pani Anna zdecydowała się swoje „Śląskie Rozprawianie” wydać drukiem. W ten sposób otrzymujemy wgląd w samą „duszę” naszej pięknej regionalnej kultury Śląska Opolskiego. Osobiście cieszy mnie zwłaszcza jej integralna wizja, która jako taka uwzględniać musi również nieodzowny wymiar religijny. Sam zresztą już termin „kultura” implikuje w jakiś sposób także „kult”. (bp Alfons Nossol)

Dotychczas otrzymane odznaczenia i wyróżnienia:

- 2000 r. - uhonorowana listem gratulacyjnym Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury,

- 2008 r. -  otrzymała dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury,

- 2009 r. - otrzymała tytuł Zasłużonej dla Miasta i Gminy Biała przyznany przez Radę Miejską w Białej,

- 2016 r. – otrzymała odznakę honorową Zasłużona dla Województwa Opolskiego przyznaną przez Marszałka Województwa Opolskiego.

     

Benefis Anny Myszyńskiej VI 2016.jpeg wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych.jpeg wręczenie odznaki Zasłużona dla Woj. Opolskiego.jpeg

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg