Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Anna Myszyńska

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Pani Anna Myszyńska, z domu Schneider, urodziła się w 1931 r. w Kórnicy koło Głogówka na Śląsku Opolskim. Od 1960 r. mieszka w Białej. Z dwóch wyuczonych zawodów – położnej i fotografa – ten drugi wykonywała do przejścia na emeryturę, prowadząc zakład wspólnie z mężem.

Współpracuje z Gminnym Centrum Kultury w Białej oraz współpracowała z redakcją Panoramy Bialskiej (od 1991 r.), gdzie pełniła funkcję fotoreportera, do chwili obecnej publikuje swoje opowiadania w gwarze śląskiej w tejże gazecie. Współpracowała także z redakcją Tygodnika Prudnickiego, dla którego tłumaczyła powieść niemieckiego pisarza Harry Thürka pt. Lato umarłych snów, a także publikowała w latach 2000-2004 swoje opowiadania w gwarze śląskiej. W rocznikach Ziemia Prudnicka publikowała artykuły o ludziach zasłużonych dla regionu.

Od 1995 roku współpracowała z tygodnikiem Schlesisches Wochenblatt. Tygodnik Śląski, dla którego pisała artykuły o działalności Mniejszości Niemieckiej i wydarzeniach z regionu. Należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z siedzibą w Nysie oraz do Stowarzyszenia Twórców Kultury Ludowej w Opolu.

Od 1994 r. na antenie Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu prezentowała w audycji Nasz Heimat swoje opowiadania w gwarze śląskiej. Opowiadania te opublikowała w 1999, 2006 i 2007 roku w trzech tomach książki pt. Śląskie rozprawianie. W 2010 roku we współpracy z Komisją Historyczną dla Powiatu Prudnickiego z Northeim w Niemczech opublikowała dwujęzyczne (w wersji śląsko-niemieckiej) wydanie pierwszej części Śląskiego rozprawiania pt. Śląskie rozprawianie/ Oberschlesische Erzählungen. Następnie opowiadania w gwarze śląskiej zostały nagrane w zestawie trzech płyt CD-ROM, które ukazały się w roku 2011. Rok później - 2012 – ponownie wybrane opowiadania, tym razem w wersji niemieckojęzycznej zostały wydane na kolejnych dwóch płytach. W 2003 roku wydała swoje zapisy prozatorskie i poetyckie w dwujęzycznym (polsko-niemieckim) tomiku Nie tylko po śląsku/ Nicht nur Schlesisch, który był dwukrotnie wznawiany w 2007 i 2012 roku. Ten tomik zbliżył wiele Niemców z Polakami. Ostatnia publikacja wydana w 2016 r. nosi tytuł „Miałam szczęście do ludzi” i dotyczy wspomnień autorki.

Autorka ze swoja siostra Mariką Marks z Kórnicy 1955 - Biała - z wystawy herbów i pieczęci Anna Myszyńska z wnukiem Łukaszem Ingeborga Odelga, Anna Myszyńska, red. Andrzej Russak, p. Weidok (od lewej). Spotkanie w rozgłośni Radia Opole

W swoim dorobku literackim ma również tomiki poetyckie. Jej wiersze umieszczone są również w wielu antologiach wraz z innymi autorami, np. Antologia Prudnickiego Klubu Ludzi Piszących Ukochali słowo, Nyska Grupa Literacka Kiedy gwar miasta cichnie, Prostowanie świata i inne.

Pani Anna Myszyńska jest osobą, która poprzez swoje kulturalno-edukacyjne działania niewątpliwie szeroko promuje region Śląska Opolskiego jako swojej małej ojczyzny. Wraca wspomnieniami do lat młodzieńczych, do tradycji ojców, obyczajów i zwyczajów. Przeplata je refleksjami o dzisiejszych realiach, które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniły się na jej wsi i w tej części Śląska Opolskiego. Swoje wykłady kilkakrotnie prezentowała również na Uniwersytecie Opolskim. Poza tym jest zapraszana na liczne spotkania. Szczególnie lubi te z młodzieżą, upatrując w niej przyszłość „swoich trzech ojczyzn”. Z jej doświadczeń skorzystało i nadal korzysta wielu młodych ludzi piszących prace naukowe. Najwięcej ją cieszy, że młodzi tak łatwo łączą te nasze trzy języki, lekko przechodzą z polskiego na niemiecki, jak trzeba dołożą po śląsku. Jest pewna, że zbliżają do siebie wiele ludzi.

Niewątpliwie p. Anna Myszyńska zasługuje na miano Niezwykłej Kobiety - nadzwyczaj aktywnej i zaangażowanej społecznie, którą cechuje wytrwałość i konsekwentność w działaniu oraz dążeniu do zamierzonego celu. Powyższe potwierdzają opinie znanych ludzi:

To wspaniałe, kiedy człowiek może powiedzieć o sobie: jestem Niemcem, Ślązakiem, Polakiem. Umieć porozumiewać się we wszystkich trzech językach i pielęgnować kulturę trzech narodów, by móc ją przekazać przyszłym pokoleniom. (Elżbieta Malik)

Opisy i realia w opowieściach Anny Myszyńskiej, rodowitej Ślązaczki spod Głogówka, są jak najbardziej prawdziwe. Przebija z nich przywiązanie do tradycji ojców, do tej małej śląskiej ojczyzny, do wielce tu szanowanej przyrody oraz do ludzi, a zwłaszcza do języka, którym posługują się na co dzień – śląskiego dialektu, w którym swoje wspomnienia spisała. (prof. dr Feliks Pluta)

Mamy do czynienia z niepowtarzalnym tekstem, zapisem dokumentującym świadomość i tożsamość językową pokolenia Ślązaków rozpoczynającego dorosłe życie w skomplikowanej rzeczywistości lat przed – i powojennych. Przy okazji dostajemy do ręki bardzo interesujący materiał kulturowy, obyczajowy i zwyczajowy, zapis jednostkowych wydarzeń, ale też i głębszych refleksji o systemie wartości ważnych niegdyś i dzisiaj dla tej części Śląska Opolskiego. (red. Jan Goczoł)

Wspaniale, iż Pani Anna zdecydowała się swoje „Śląskie Rozprawianie” wydać drukiem. W ten sposób otrzymujemy wgląd w samą „duszę” naszej pięknej regionalnej kultury Śląska Opolskiego. Osobiście cieszy mnie zwłaszcza jej integralna wizja, która jako taka uwzględniać musi również nieodzowny wymiar religijny. Sam zresztą już termin „kultura” implikuje w jakiś sposób także „kult”. (bp Alfons Nossol)

Dotychczas otrzymane odznaczenia i wyróżnienia:

- 2000 r. - uhonorowana listem gratulacyjnym Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury,

- 2008 r. -  otrzymała dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury,

- 2009 r. - otrzymała tytuł Zasłużonej dla Miasta i Gminy Biała przyznany przez Radę Miejską w Białej,

- 2016 r. – otrzymała odznakę honorową Zasłużona dla Województwa Opolskiego przyznaną przez Marszałka Województwa Opolskiego.

     

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka