• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje społeczne w ramach projektu Opracowanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Szanowni Państwo,

Od września 2014 trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 w ramach projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR). Dokument ten ma wyznaczać kierunki współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi Obszar Funkcjonalny, będzie również stanowił podstawę do przygotowań dokumentów i opracowań realizacyjnych, podejmowania wspólnych działań oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację.

Bardzo zależy nam, aby powstająca Strategia spełniała oczekiwania mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego. Wiemy również, że udział społeczny jest bardzo ważny na wszystkich etapach tworzenia dokumentów strategicznych. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych lokalnych instytucji najpełniej znają mocne i słabe strony regionu oraz najlepiej potrafią określić optymalne kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w projekcie.

Na etapie diagnostycznym (od listopada 2014 do lutego 2015) będą Państwo mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i preferencji poprzez udział w badaniach społecznych.

Na podstawie opracowanej diagnozy sporządzona zostanie wstępna wersja Strategii, która będzie poddana konsultacjom społecznym podczas spotkań konsultacyjnych i warsztatowych, które będą miały miejsce od marca do maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje o prowadzonych badaniach społecznych oraz terminach i miejscach poszczególnych spotkań będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo już teraz aktywnie włączyć się do udziału w projekcie, zarówno teraz jak i na późniejszych jego etapach.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, tel. 77 405 36 60, e-mail: ). Zapraszamy również do częstego odwiedzania strony internetowej Partnerstwa (http://www.partnerstwo-nyskie2020.pl/)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg