Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochronyBrak opisu obrazka

KRAJOWE KONSORCJUM SZKOLENIOWE

 

w składzie:

 

Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o.

Polski Związek Producentów Kukurydzy

 

Brak opisu obrazka

 

 

ZAPRASZA ROLNIKÓW Z TERENU

WOJ. OPOLSKIEGO DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony


 


 

Termin szkoleń:

17.11.2014r.-31.03.2015r.

 

Program szkoleń jest zgodny z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2013r. i obejmuje 7 godzin zajęć stacjonarnych z uwzględnieniem elementów praktycznych wykorzystania opryskiwacza polowego. Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie kursu urzędowe zaświadczenie o jego ukończeniu, które zachowuje ważność przez 5 lat i jest jednocześnie dokumentem wymaganym i kontrolowanym przez odpowiednie służby, takie jak: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

UWAGA: Na terenie Gminy Biała przedmiotowe szkolenie odbędzie się w przypadku zebrania grupy 20-30 osobowej.

 

 

Zapisy: Urząd Miejski w Białej, pok.1a tel 77 438 85 57

(ilość miejsc ograniczona)