• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej

Wojewoda Opolski informuje, że w budżecie państwa na rok 2015 została zabezpieczona rezerwa celowa na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Wojewoda będzie przyznawał środki na projekty opracowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, w ramach których będą realizowane zadania publiczne efektywnie wspierające działania administracji rządowej w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Przy opracowywaniu projektów należy pamiętać, że koszty projektu muszą zawierać środki własne. Program „Razem bezpieczniej” zakłada formułę dofinansowania programów, a nie finansowania w całości zadania. Maksymalna kwota dofinansowania dla danego projektu wynosi 100.000 złotych.

Termin składania projektów upływa dnia 10 listopada 2014 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być opracowany według wzoru dostępnego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce Ochrona Ludności i Sprawy Obronne>Aktualności>Razem bezpieczniej.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu na etapie wojewódzkim będą dostępne na stronie głównej Opolskiego Urzędu wojewódzkiego w aktualnościach. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Małgorzata Jęglet-Smoczyńska tel. 77 45-24-617.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg