• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Unijna dotacja na boisko do siatkówki w Radostynii

Unijna dotacja na boisko do siatkówki w Radostynii

Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Wykonanie boiska do siatkówki w Radostynii” o nr R.U.DOW.II.042.15.204.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwijania rekreacji na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła”, dzięki budowie boiska do piłki siatkowej, co wpłynie na poprawę jakości istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej i unowocześnienie tejże bazy.

Całkowita wartość projektu: 21 400,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 918,69 PLN
Wkład własny Gminy Biała: 7 481,31 PLN

prow.jpeg

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg