Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na boisko do piłki nożnej w Pogórzu

Unijna dotacja na boisko do piłki nożnej w Pogórzu


Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Pogórzu” o nr R.U.DOW.II.042.15.162.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa stanu istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej wsi, poprzez wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Pogórzu.

Całkowita wartość projektu: 44 780,31 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN
Wkład własny Gminy Biała: 19 780,31 PLN

Brak opisu obrazka