Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii

 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii” o nr R.U.DOW.II.042.15.200.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi Gostomia, poprzez zagospodarowanie publicznej przestrzeni wiejskiej, w wyniku czego powstaną dwie drewniane wiaty wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, gril) na utwardzonym terenie z kostki brukowej.

  • Całkowita wartość projektu: 44 782,37 PLN
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN
  • Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 19 782,37 PLN

Brak opisu obrazka