• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Unijna dotacja na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Grabinie

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Grabinie” o nr R.U.DOW.II.042.15.201.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi Grabina, poprzez zagospodarowanie publicznej przestrzeni wiejskiej, w wyniku czego powstaną dwie drewniane wiaty wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

  • Całkowita wartość projektu: 48 565,47 PLN
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 000,00 PLN
  • Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 23 565,47 PLN

loga.jpeg

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg