Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Burmistrza Białej do właścicieli psów

 

APEL

BURMISTRZA BIAŁEJ DO WŁAŚCICIELI PSÓW

 

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie publicznym, przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów.

UTRZYMANIE ZWIERZĄT DOMOWYCH NIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIA LUB UCIĄŻLIWOŚCI DLA LUDZI. ZABRONIONE JEST WYPUSZCZANIE PSÓW BEZ MOŻLIWOŚCI ICH KONTROLI. WŁAŚCICIELE PSÓW ZOBOWIĄZANI SĄ TRZYMAĆ JE NA TERENIE SWOICH POSESJI.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, zwracam się z prośbą o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolną ucieczką psa.

WŁAŚCICIEL PSA, KTÓRY NIE ZACHOWUJE ZWYKŁYCH LUB NAKAZANYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY TRZYMANIU PSA - PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI WEDŁUG KODEKSU WYKROCZEŃ!
 

                                                                                                                                                                   Burmistrz Białej

                                                                                                                                                                   Edward Plicko