• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Gminy Biała

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała mogą wyrazić pisemną opinię dot. w/w uchwały.

 

UWAGA: Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

 

Opinie należy składać w terminie wskazanym poniżej do Urzędu Miejskiego w Białej, (sekretariat I piętro, pokój nr 13) lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała.

Osobą do kontaktu jest Pani Maria Dryszcz tel.77 438 85 57, mail:

 

Konsultacje odbędą się w terminie: od 3 marca do 17 marca 2015r.


Pliki do pobrania:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.27.2015 z dnia 24 lutego 2015r.pdf (64,70KB)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.

PDFProjekt uchwały.pdf (1,76MB)
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg