• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie dot. tradycji obrzędów związanych z dożynkami

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego organizuje w dniu 26 marca 2015 roku w Prudnickim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 1A spotkanie dotyczące tradycji obrzędów związanych z dożynkami oraz wykonywania wieńców dożynkowych.

Organizacja spotkania przewidziana jest w godzinach 10:00 – 13:30.


Podczas spotkania prelegenci wygłoszą wykłady nt.:

„Tradycja i współczesność żniwnioka opolskiego (wybrane aspekty wykonywania koron żniwnych).

„Korowód dożynkowy i strój ludowy w tradycji regionu Śląska Opolskiego”

„Aktywizacja środowisk wiejskich poprzez podtrzymywanie tradycji wyplatania koron żniwnych”

 

Ponadto omówione zostaną założenia regulaminu „Wojewódzkiego Konkurs Koron i Wieńców Dożynkowych” ( zasady punktacji koron i prac plastycznych) oraz Konkurs „Na najładniejszy wieniec dożynkowy” o nagrodę Prezydenta RP”
 

 

Spotkanie przewidziane jest dla przedstawicieli sołectw z powiatu prudnickiego, głubczyckiego oraz nyskiego zainteresowanych powyższą tematyką. W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie swojego udziału na załączonym formularzu zgłoszeniowym.


Podpisany formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do dnia 6 marca 2015 r. faksem na numer: 77 44 82 122 lub drogą elektroniczną na adres: m.kowalczyk@opolskie.pl

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Małgorzata Kowalczyk-Ciomek (tel. 77 44 82 111, e-mail: m.kowalczyk@opolskie.pl)

Informujemy, że liczba uczestników spotkania jest ograniczona, tym samym prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2 osób z sołectwa. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu większej ilości osób z danego sołectwa prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych również tych osób. Osoby te zostaną wpisane na listę rezerwową i w przypadku wolnych miejsc będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, o czym poinformujemy Państwa drogą elektroniczną.

O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu decyduje termin przesłania formularzy zgłoszeniowych.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizacja projektu stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego na lata 2014-2015r.

 

 

 

 

W imieniu Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Wiesława Kryniewskiego

 

Małgorzata Kowalczyk-Ciomek

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Tel. 77/ 44 82 111

e-mail: m.kowalczyk@opolskie.pl

 

 


DOCformularz zgłoszeniowy 26.03.2015 r..doc (216,00KB)

DOCPROGRAM 26.03.doc (23,50KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg