• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Unijna dotacja na projekt pn. „Spotkania z zabytkami”

Unijna dotacja na projekt pn. „Spotkania z zabytkami”


Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Spotkania z zabytkami” o nr R.U.DOW.II.042.15.203.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest promowanie lokalnego dziedzictwa historycznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła” poprzez oznakowanie 11 szt. wybranych obiektów zabytkowych, zlokalizowanych w miejscowości Biała oraz rozwijanie turystyki poprzez wydanie broszury informacyjnej w ilości 1000 szt., dotyczącej historii Białej i zabytków objętych zakresem projektu.

 

Całkowita wartość projektu: 12 090,90 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 864,00 PLN

Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 4 226,90 PLN

 


 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg