• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Unijna dotacja na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie

Unijna dotacja na zagospodarowanie terenu przy budynku
świetlicy wiejskiej w Grabinie


Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie” o nr R.U.DOW.II.042.15.188.2014, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie warunków do działalności na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, w wyniku czego powstanie pomieszczenie gospodarcze na utwardzonym terenie z kostki brukowej, co wpłynie na poprawę jakości istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej i unowocześnienie tejże bazy.

 

Całkowita wartość projektu: 12 279,46 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 038,00 PLN

Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 4 241,46 PLN

 

 


 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg