• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wybory do Izby Rolniczej

 

 

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w Powiecie Prudnickim z dnia 31.05.2015r. (1,05MB)


 

W porozumieniu z Izbą Rolniczą w Opolu informuję, iż w dniu

31 maja 2015 r. odbędą się

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ W OPOLU

OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 18:00

W LOKALU

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ, UL. PRUDNICKA 35

 

KANDYDACI:

1. SOBEK ROBERT zam. Nowa Wieś Prudnicka

2. PICZ JAN zam. Olbrachcice

 

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko


W dniach 15.05.2015 r. i 18 – 21.05.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10, (parter, pokój nr 1) zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej – zgodnie z § 11 ust.1 uchwały Nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.


 

Komisja Okręgowa nr 61 w Białej, informuje, że do dnia 14 maja 2015r. został przedłużony termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu.

Rejestrowanie kandydatów – do 14 maja 2015 r. - w Urzędzie Miejskim w Białej, (parter, pokój nr 3) w godz. od 13.30 do 14.00!


 

W dniu 25 listopada 2014 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bieżącym wybory odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.

Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje.

Jeżeli rolnik posiada grunty w kilku gminach i w każdej opłaca podatek rolny, kandydować może tylko w jednej wybranej gminie. Osoby, które nie są rolnikami – kandydować nie mogą. Nie mogą również brać udziału w głosowaniu i składać podpisów na liście osób popierających kandydata.

Należy wyraźnie podkreślić, że pozostawanie rolników we wspólnocie małżeńskiej, nie jest równoznaczne z tym, że oboje są członkami izby i nie będzie to kryterium pozwalające na umieszczenie obojga na wykazie członków izby rolniczej uprawnionych do glosowania.

Kandydat, zobowiązany jest osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczyć Okręgowej Komisji Wyborczej, czytelnie wypełnione, następujące dokumenty :

1) druk zgłoszenia kandydata DOCZGŁOSZENIE KANDYDATA.doc (21,50KB)

2) druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie DOCOŚWIADCZENIE KANDYDATA.doc (12,00KB)

3) czytelnie wypełnioną listę, zawierającą co najmniej 50 podpisów rolników posiadających prawo wyborcze w danym okręgu, lista powinna zawierać  czytelnie podane imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego a także podpis osoby udzielającej poparcia kandydatowi. Jeden rolnik może udzielić poparcia kilku kandydatom, z tej samej gminy ODTWYBORY Lista popierająca kandydata.odt (19,93KB)

W okręgu wyborczym, w którym liczba członków wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej Izby posiadającej czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.


 

Uwaga:  W dniach 08.05.2015 r. i 11.05.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miejskim w Białej (parter, pokój nr 3), Komisja Okręgowa będzie pełnić dyżur i przyjmować kandydatów na Członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu.

 


 

Kontakt:

Izba Rolnicza w Opolu tel. 77 457 23 26 http://www.izbarolnicza.opole.pl (zakładka wybory do izb 2015);

Urząd Miejski w Białej tel. 77 438 85 57.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg