Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (105,15KB)
SIWZ PDFSIWZ.pdf (194,53KB)
Załączniki do SIWZ DOCXZal_ nr_ 1_do_SIWZ.docx (11,18KB)
ODTZal_nr_2_do_SIWZ.odt (18,04KB)
ODTZal_nr_3_do_SIWZ.odt (16,08KB)
ODTZal_nr_4_do_SIWZ.odt (18,83KB)
ODTZal_nr_5_do_SIWZ.odt (18,79KB)
PDFZal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy.pdf (128,01KB)
PDFZal_nr_7.1.Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu za 2014 r..pdf (1,25MB)
PDFZal_nr_7.10.Rb-N.pdf (351,38KB)
PDFZal_nr_7.11.Rb-NDS.pdf (262,47KB)
PDFZal_nr_7.12.Rb-PDP.pdf (233,32KB)
PDFZal_nr_7.13.1Zobowiązania na 31.12.2014 r. - część 1.pdf (141,73KB)
PDFZal_nr_7.13.2Zobowiązania na 31.12.2014 r. - część2.pdf (132,91KB)
PDFZal_nr_7.2.Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf (204,76KB)
PDFZal_nr_7.3.Uchwała RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (291,57KB)
PDFZal_nr_7.4a_do_SIWZ_UCHWAŁA-1.pdf (213,29KB)
PDFZal_nr_7.4b_do_SIWZ_Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (104,39KB)
PDFZal_nr_7.4c_do_SIWZ_Objaśnienia do WPF.pdf (551,58KB)
PDFZal_nr_7.4d_do_SIWZ_Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (89,01KB)
PDFZal_nr_7.5.Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r..pdf (969,57KB)
PDFZal_nr_7.6.Uchwała o udzieleniu absolutorium za 2013 r..pdf (88,56KB)
PDFZal_nr_7.7.Rb-27S.pdf (927,95KB)
PDFZal_nr_7.8.Rb-28S.pdf (1,27MB)
PDFZal_nr_7.9.Rb-Z.pdf (92,16KB)
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37,88KB)
Zmiany SIWZ i poprawione załączniki

PDFZmiana SIWZ.pdf (297,96KB)

DOCXZal_ nr_ 1_do_SIWZ (poprawiony).docx (11,17KB)

ODTZal_ nr_ 1_do_SIWZ (poprawiony).odt.odt (22,24KB)

ODTZal_nr_6_do_SIWZ_Projekt_umowy (poprawiony).odt (37,15KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (544,94KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1,75MB)