Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trasy turystyczne


 

I. Biała – Olbrachcice – Solec – Gostomia – Nowa Wieś – Moszna (Bażanciarnia) – 15 km

II. Biała – Prężyna – Śmicz – Biała (kapliczki przydrożne) – 10 km

III. „Dziecko Polskie” – Biała – Ligota Bialska – Grabina – 10 km

IV. Park Krajobrazowy Chrzelice – Rezerwat Jeleni Dwór – cz.  Borów Niemodlińskich – 6 km

V. Biała – Dobroszowice – Lubrza – Prudnik – Głuchołazy

VI. Biała – Śmicz – Ścinawa Nyska – Nysa

VII. Biała – Solec – Rostkowice – Mochów – Głogówek

Inne atrakcje turystyczne:

Północną część obszaru gminy zajmują duże kompleksy leśne "Borów Niemodlińskich", stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Śląskiej. Wchodzą one w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu. Istniejące tutaj rezerwaty przyrodnicze "Jeleni Dwór", "Blok" i "Nagłów" świadczą o niezaprzeczalnych walorach naturalnego środowiska przyrodniczego gminy Biała. Teren rezerwatów udostępniony jest do celów rekreacyjno - wypoczynkowych i dydaktyczno - naukowych.
1. Rezerwat Leśny Jeleni Dwór - koło wsi Chrzelice.
2. Część Borów Niemodlińskich - las Chrzelicki.
3. Stary Drzewostan - przy ruinach zamku w Chrzelicach