Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doradztwo energetyczne w zakresie OZE

Doradztwo energetyczne w zakresie OZE

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 rozpoczęto wdrażanie Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Beneficjentem (Partnerem Wiodącym) projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest Partnerem Projektu.

W związku z powyższym uruchomiono stronę internetową, na której znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące doradztwa w zakresie w/w Projektu.

Strona internetowa jest pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

lub w zakładce  „O funduszu” pod nazwą Doradztwo Energetyczne na stronie głównej NFOŚiGW.

Uruchomiona została również skrzynka mailowa dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby uzyskać informację oraz skorzystać z konsultacji lub porady z zakresu efektywności energetycznej lub OZE.

Na terenie województwa opolskiego można bezpośrednio kontaktować się osobami realizującymi Projekt w zakresie doradztwa, tj.:

  1. Barbara Lesik - Specjalista ds. doradztwa energetycznego

tel. 77 45 37 611 wew. 144; e-mail:

  1. Dariusz Grabowiecki - Specjalista ds. doradztwa energetycznego

tel. 77 45 37 611 wew. 144; e-mail: