• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego

Sprawdź ważność swojego

dowodu osobistego


    Urząd Miejski w Białej uprzejmie przypomina, iż w 2012 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2002 roku. Wydawane obecnie dowody osobiste mają określony 10-cio letni termin ważności.
Wyjątek stanowią dowody wydawane osobom, które ukończyły 65 rok życia (otrzymują wtedy dowód bezterminowo) oraz dowody dla osób, które nie ukończyły jeszcze 18-tego roku życia (ważne pięć lat od daty wydania).
Aby uniknąć w przyszłości problemów np. w bankach czy innych instytucjach, należy nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu złożyć wniosek  o wydanie nowego dowodu osobistego wraz z dwiema aktualnymi fotografiami. Czynności tej należy dokonać osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Białej (pok. nr 14 - I piętro), codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 730 do 1530.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg