• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych

Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych


Przypominamy obowiązujące zasady dotyczące wymiany i unieważniania dowodów osobistych:


Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty?
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie - w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu.

Kiedy dowód jest unieważniany?
Ponadto przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

 • z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
 • z dniem zgonu posiadacza dowodu;
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
 • po upływie 3 m-cy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 m-ce).

Należy pamiętać, że osoby posiadające nieważny dowód osobisty mają trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.


Warto wiedzieć:

 • Utratę dowodu osobistego należy zgłosić osobiście do najbliższego organu gminy.
 • Sprawy związane z dowodami osobistymi mieszkańcy gminy Biała mogą załatwić w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Białej pok. nr 14 (I piętro), telefon: 77 4388553, 77 4388543 .

Leokadia Schneider
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg