• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Obwieszczenie Burmistrza o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nr. GKZP.6733.2.2015                                                                                                                            Biała, 24-07-2015r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199) zawiadamiam, że w dniu 24-07-2015r. wydałem decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Biała, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi MIŁOWICE, na działkach o nr ewid. gruntów 214, 215/5, 206/2 km.2 i obejmującej:

- przebudowę z rozbudową budynku remizy strażackiej na Świetlicę Wiejską oraz budowę szamba na ścieki bytowe o poj. do 10m³

Niniejsza decyzja jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu (pokój nr 2 parter) Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg