Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSTROŻNIE W LASACH!

W wyniku upałów dochodzi do znacznego spadku wilgotności w lasach oraz na terenach zielonych, co w sposób znaczący sprzyja powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożarów. Większość z nich związana jest z nieostrożnością człowieka. Pożary lasów i nieużytków związane są z angażowaniem znacznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej.