• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga Rolnicy - Komunikat ARiMR

 

DOCKOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW REALIZUJĄCYCH: PAKIET 8. OCHRONA GLEB I WÓD PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO PROW 2007-2013; WARIANT 2.1. MIĘDZYPLONY PAKIETU 2. OCHRONA GLEB I WÓD DZIAŁANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO PROW 2014-2020; PAKIET 1. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE DZIAŁANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO PROW 2014-2020 (18,00KB)

 


Komunikat Nr 43/2015

Komunikat Departamentu Płatności Bezpośrednich

Nr WPRE 43/2015 z dnia  sierpnia 2015 r.

w sprawie składania zmian do wniosków w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód (PRS) oraz Pakietu 2. Ochrona gleb i wód (PRSK).

W myśl art. 15 rozporządzenia Komisji (UE) nr 640/2014, jeżeli rolnik poinformuje na piśmie kierownika BP, że dany wniosek o płatność jest nieprawidłowy lub stał się niepoprawny od czasu jego złożenia (o ile nie został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu oraz nie został poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o płatność), nie stosuje się kar administracyjnych (pomniejszenia płatności).

Zatem, zgodne z art. 15 rozporządzenia Komisji (UE) nr 640/2014 rolnicy mogą składać zmiany do wniosku polegające na zmianie rośliny, która ma być uprawiana jako międzyplon (zmiana zgłaszana na formularzu zmiany do wniosku). Zmiana ta może dotyczyć jedynie zmiany zadeklarowanej rośliny w międzyplonie.

Możliwość dokonywania zmian do wniosków złożonych w 2015 roku z deklaracją Pakietu 8. Ochrona gleb i wód (w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowych) oraz Pakietu 2. Ochrona gleb i wód (w ramach zobowiązań rolno-środowisko-klimatycznych), w zakresie rośliny uprawnej, może dotyczyć rolników realizujących w swoich gospodarstwach odpowiednio warianty: 8.2. Międzyplon ozimy, 8.3. Międzyplon ścierniskowy oraz 2.1. Międzyplony, bowiem zasiewów międzyplonów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego oraz załącznikiem nr 2 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, dokonuje się do 15 września.

Uwaga! W przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód przed dniem 15 marca 2012 roku siew roślin w wariancie 8.2. Międzyplon ozimy i 8.3. Międzyplon ścierniskowy można wykonać do dnia 30 września.

Złożenie formularza zmiany do wniosku powinno być dokonane, nie później niż do dnia 15 września br., a w przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych w wariancie 8.2. Międzyplon ozimy i 8.3. Międzyplon ścierniskowy przed dniem 15 marca 2012 roku nie później niż do dnia 30 września. Termin ten wynika z wymogów, jakie zostały określone dla: wariantów 8.2 i 8.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego („Wymogi dla poszczególnych pakietów i wariantów), tzn.: wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu.

Osobą do kontaktu: kierownik BP ARiMR w PRUDNIKU z/s w BIAŁEJ tel: 77 406 71 55.DOCKOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW REALIZUJĄCYCH: PAKIET 8. OCHRONA GLEB I WÓD PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO PROW 2007-2013; WARIANT 2.1. MIĘDZYPLONY PAKIETU 2. OCHRONA GLEB I WÓD DZIAŁANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO PROW 2014-2020; PAKIET 1. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE DZIAŁANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO PROW 2014-2020 (18,00KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg