Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała

Burmistrz Białej informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała – VI nabór”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 32.730,81 zł z czego:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 16365,40 zł
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) – 11455,78 zł
  • Środki własne (15% kosztów) – 4909,63 zł

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 65,485 Mg odpadów zawierających azbest.