• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacje dla przedsiębiorców

ZMIANA ZASAD REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W związku z tym ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Białej została przekazana do CEIDG dnia 15 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 66 ust. 2 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 1888 ze zmianami) od dnia 15 listopada 2011 r. organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki, a nie jak dotychczas Burmistrz Białej.
W związku z opisaną wyżej zmianą wprowadzone zostały również nowe procedury ewidencyjne w zakresie wpisu do CEIDG, zmiany we wpisie, zawieszenia i wznowienia oraz wykreślenia z CEIDG. Obecnie obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne jest wniosek CEIDG-1.
W przypadku złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Białej:

 • należy wypełnić wniosek komputerowo lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń; wniosek może być wypełniony na stronie internetowej www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieść do Urzędu;
 • wniosek CEIDG-1 złożony w Urzędzie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i wysłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania;
 • przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku, nie otrzymuje już zaświadczenia, ponieważ zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
  zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG
 • pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej, pok. nr 16 (II piętro) lub pod numerem telefonu 77 4388 533.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg