Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne- "Książki naszych marzeń"

Informacja Burmistrza Białej

 

W związku z przystąpieniem Gminy Biała do udziału w Rządowym programie wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”, podaję do publicznej wiadomości wykaz szkół którym udzielono wsparcia w ramach w/w programu:

 

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej

  • Całkowity koszt 2 712,50 zł.

  • Kwota dotacji celowej 2 170,00 zł.

  • Wkład własny 542,50 zł.

 

Burmistrz Białej
Edward Plicko