• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Opolska Karta Rodziny i Seniora - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY

Termin ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora określa hologram na Karcie, przyznany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla seniorów, które wydawane są bezterminowo. Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę o spełnieniu przez wszystkich posiadaczy Karty kryteriów uprawniających do korzystania z Karty. Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnione są:

  • rodziny wychowujące co najmniej 2 dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę, tj. małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi mieszkający na terenie województwa opolskiego,
  • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Przedłużenie ważności Karty następuje poprzez naklejanie hologramów na wszystkich egzemplarzach Karty. Hologramy na kolejne lata będzie można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokoju nr 16 na II piętrze oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty. Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informacje dotyczące zmian pocztą lub elektronicznie na adres rodzina@opolskie.pl.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg