• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

REWITALIZACJA MIASTA

Gmina Biała rozpoczęła pracę nad opracowaniem programu rewitalizacji miasta Biała. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji. To, w jaki sposób działania te będą prowadzone określi właśnie program rewitalizacji miasta Biała. Stolica naszej gminy może zmienić się dzięki funduszom unijnym przeznaczonym w latach 2014-2020 na rewitalizację miast. By tak się stało, program rewitalizacji musi wziąć udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Dokument, który powstaje tworzony będzie z udziałem wszystkich podmiotów życia społecznego miasta. Pod uwagę weźmiemy problemy generowane w czterech strefach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Ocenimy, w jaki sposób zidentyfikowane bariery rozwojowe miasta wpływają na jego obecną kondycję i przyszłość. Wszystkie te działania będą prowadzone z udziałem społecznym mieszkańców Biała, a zwłaszcza mieszkańców tych części miasta, które zostaną wyznaczone do rewitalizacji. Jednym z pierwszych etapów prac nad programem rewitalizacji jest zebranie wyrażonych przez mieszkańców miasta opinii w w załączonej ankiecie. Zapraszamy do współdecydowania o przyszłości miasta Biała (aby wypełnić ankietę, należy uruchomić poniższy link)

http://docs.google.com/forms/d/1XZN5U1KiUb1LrNEGgb3UZzz36VQskrOj5jPnMzI1wiM/viewform

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg