• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Ważne informacje dot. działalności KRUS

Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.
Powyższa ustawa, jako zasadę wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Niemniej przewiduje również papierową formę zaświadczeń lekarskich.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:
 w formie papierowej  na formularzu ZUS – ZLA (tak jak dotychczas), albo
 wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub
 wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie.
Wobec powyższego w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony (rolnik, domownik) powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej, które następnie winien przekazać do Kasy w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.
Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego w KRUS rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie musiał składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS.

„Portal dla Rolników eKRUS”

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.
System eKRUS umożliwia dostęp do danych o przebiegu ubezpieczenia w KRUS gromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczonych. Po zalogowaniu do systemu użytkownik może między innymi sprawdzić:
jakie dane przetwarza KRUS,
okresy ubezpieczenia płatnika składek i członków rodziny,
obowiązującą wysokość składek i saldo na koncie.
Posiadanie konta w KRUS nie skutkuje żadnymi kosztami a dzięki niemu można na bieżąco potwierdzać istotne dla przebiegu ubezpieczenia sprawy.
Ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą uzyskać dostęp do Portalu dla Rolników – eKRUS powinni złożyć wniosek o utworzenie konta.
Wniosek o założenie konta można złożyć:
elektronicznie, bez konieczności wizyty w KRUS, poprzez Profil Zaufany ePUAP, na stronie epuap.gov.pl należy wyszukać usługę KRUS,
tradycyjnie w najbliższej jednostce terenowej KRUS, w tym celu należy pobrać formularz rejestracyjny udostępniony na stronie ekrus.gov.pl, wypełnić go, wydrukować i podpisać lub wypełnić na miejscu w KRUS.
Niezależnie od wybranego trybu założenia konta, na podany we wniosku adres email użytkownik otrzyma swój login i hasło jednorazowe, o którego zmianę zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu.
Więcej informacji na stronie www.ekrus.gov.pl


„Dobrze traktujesz – mniej ryzykujesz”

Zgodnie z kierunkami działalności prewencyjnej Kasy realizowane są działania wpływające na likwidację przyczyn wypadków m.in. z grupy Uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta. Działania te będą także prowadzone w 2016r. pod hasłem Dobrze traktujesz – mniej ryzykujesz.

Podczas szkoleń dla rolników Kasa promować będzie stosowanie przedmiotów do codziennej obsługi zwierząt i demonstrować ich działanie, w konkursach wręczać laureatom jako nagrody :

- płyta przepędowa, która przeznaczona jest do prostego kierowania stadem, bez konieczności stosowania siły fizycznej. W bezpieczny i łatwy sposób pozwala na przeprowadzenie zwierząt korytarzem przepędowym, a także umożliwia grupowanie zwierząt poprzez ich wydzielania ze stada. Wykonana jest z wytrzymałego plastiku, w kolorze czerwonym, lekka stabilna dzięki przetłoczeniom i wytrzymała na złamania. Łatwa do mycia i dezynfekcji.

- laska poskromu, która stosowana jest do uspokojenia zwierzęcia i ograniczenia mu kopania podczas doju oraz w trakcie wykonywania zabiegów weterynaryjnych czy pielęgnacyjnych. Przeznaczona jest dla bydła, ale może być stosowana także do poskramiania innych zwierząt. Posiada regulowaną długość, dzięki czemu można dostosować rozstaw poskromu do wielkości zwierzęcia. Na zakończeniach laski wykonanej ze stali ocynkowanej znajdują się gumowe zaczepy. Laskę należy zakładać tak, aby jednym końcem była na grzbiecie zwierzęcia, a drugim końcem za fałdem kolanowym.

- poskrom pęcinowy, który zapobiega kopaniu przez bydło, ale również przydatny jest przy podnoszeniu się krów, np. w trakcie porodu. Wyposażenie w dwie sprzączki metalowe ułatwia zapinanie i umożliwia regulację. Łatwy do prania.

Upowszechnianie wiedzy o możliwości stosowania w czasie pracy ze zwierzętami w/w produktów i zachęcanie rolników do ich używania może wpłynąć na zmniejszenie zagrożeń i wystąpienia wypadków podczas przepędzania, załadunku zwierząt, udoju lub zabiegów zoohigienicznych.


„Uwaga na oszustów”

 

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, informujemy, że nie prowadzimy w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

Przestrzegamy przed takimi oszustami. O przestępczych próbach wyłudzenia od Państwa danych z dowodu osobistego, czy domagania się podpisania rzekomo urzędowego druku prosimy niezwłocznie powiadamiać policję lub najbliższą jednostkę KRUS.

Apelujemy zwłaszcza do osób starszych o dużą ostrożność w osobistych kontaktach z nieznajomymi osobami, apelujemy o nie podpisywanie wręczanych przez prywatne osoby druków, oświadczeń i nie udostępnianie im swoich danych osobowych lub urzędowej korespondencji z KRUS.

Dotkliwą konsekwencją może być spłata zaciąganych przez oszustów w imieniu osób, od których wyłudzili ich dane, ogromnych kredytów, pożyczek itp. zobowiązań finansowych.

 

 

Z wyrazami szacunku

Jan Krzesiński

Dyrektor

OR KRUS w Opolu

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg