Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania sołeckie z działań odnowy wsi za rok 2011

Uczestnicy Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego!

Wszystkie sołectwa z Gminy Biała, które są uczestnikami Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego prosimy o przesłanie sprawozdań sołeckich z realizacji zadań Odnowy Wsi za rok 2011.
Po wypełnieniu formularza proszę o przesłanie go w formie elektronicznej na adres e-mail: albo nagranie na płycie CD lub DVD  i wraz z wersją papierową podpisaną przez lidera (dodatkowo wpisać tel. kontaktowy) dostarczenie do tut. Urzędu w terminie do 26 stycznia 2012r.
 W razie pytań proszę o kontakt do pracownika Urzędu Miejskiego w Białej, podinspektora d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa Referatu Zamówień Publicznych, Środowiska i Integracji Europejskiej tel. kontaktowy 77 4388557, bądź do pracowników Referatu Rozwoju Wsi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel. kontaktowy 77 44 82 124  albo 77 44 82 123.
    

Pliki do pobrania: