• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja dotycząca podatków lokalnych

Informacja dotycząca podatków lokalnych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) od osób fizycznych.

Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł – podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Jeżeli kwota podatku nie przekracza 6,10 zł podatek nie jest pobierany.

Jednocześnie zgodnie ze zmianą ustawy Ordynacja podatkowa (art. 210 § 1 a) decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego nie wymagają własnoręcznego podpisu organu wydającego decyzję, jeżeli zostały sporządzone w systemie teleinformatycznym i posiadają nadruk imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby upoważnionej do jej wydania.


 

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 15.02.2016 r.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg