• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Szkody Łowieckie

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych


1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza ją w formie pisemnej właściwemu Kołu Łowieckiemu w terminie 3 dni od jej stwierdzenia.
załącznik -  Formularz zgłoszenia szkody

2. Ostateczne szacowanie i ustalanie szkody poprzedza się dokonaniem oględzin, które dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

3. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego.
 
4. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:
a) W okresie do dnia 15 kwietnia- w wysokości 25% kwoty odszkodowania,
b) W okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja- w wysokości 40% kwoty odszkodowania,
c)  W okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca- w wysokości 60% kwoty odszkodowania,
d) W okresie od dnia 11 czerwca- w wysokości 85% kwoty odszkodowania.


6. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego oszacowania szkody.
Powyższe zasady określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45, poz. 272).
załącznik –  Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

KOŁA ŁOWIECKIE
FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY BIAŁA


1. Koło Łowieckie Nr 2 „BÓR” Prudnik
Kuźnica Ligocka 65
48-324 Przechód
www.bor-prudnik.pl
tel. 602 523 359
2. Koło Łowieckie Nr 4 „SZARAK” Tułowice
ul. Parkowa 14/14a
49-130 Tułowice
www.szarak4.pl
tel. 77 460 02 16
tel. 512 441 879
3. Koło Łowieckie Nr 4 „Odyniec” w Lubrzy
Lubrza ul. Szkolna 20
4. Ośrodek  Hodowli Zwierzyny w Mosznej

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg