• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Środa z Funduszami Unijnymi...

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.
Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi
w dniu: 4 maja 2016 r. o godz. 10:00,
do Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 (piętro II, sala 230).

Jeżeli jesteś podmiotem (JST, MSP, NGO, itd.) działającym w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego możesz otrzymać dotacje m.in. na:

·         tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

·         zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3,

·         rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe,

·         dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego,

·         wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

·         pokrycie kosztów dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3,

·         dostosowanie nowoutworzonych i istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej,

·         doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego,

·         aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

Organizator spotkania:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

Partnerzy:
Urząd Miejski w Nysie
Gminny Zarząd Oświaty w Nysie


Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rekrutacyjny: https://docs.google.com/forms/d/17N76VnPjHKqQYLmdqpUfZIyoZsqQyvHpvq_-XjP7au8/viewform?c=0&w=1

Więcej informacji o spotkaniu na stronach:

www.rpo.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg