• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga Rolnicy!

                                                           Uwaga Rolnicy!


Początek lipca br.  przyniósł ulewy i gradobicia w wyniku, których wielu rolników poniosło duże straty.


W wyniku zniszczenia środków produkcji oraz upraw niektórzy rolnicy nie będą mogli wywiązać się ze zobowiązań wobec ARiMR, a to może skutkować nałożeniem na nich różnego rodzaju sankcji np. obniżenia należnych im dopłat.


Rolnicy mają 10 dni roboczych na powiadomienie kierownika "swojego" biura powiatowego ARiMR o poniesionych szkodach, które uniemożliwiają im wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji, wynikających z otrzymywania dopłat bezpośrednich, a także wsparcia obszarowego wypłacanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  czyli  Programu rolnośrodowiskowego oraz pomocy na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również  dofinansowania prowadzenia działalności rolniczej na terenach górskich i innych trudnych do gospodarowania (ONW). Ponadto ( także w  terminie 10 dni )  rolnik powinien zgłosić również, że nie może wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross Complinace).


Czas (10 dni roboczych) który rolnik ma na powiadomienie ARiMR  o zaistniałej w jego gospodarstwie sytuacji, liczony jest od dnia, w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Powiadamiając kierownika biura powiatowego ARiMR  o skutkach wystąpienia tzw. siły wyższej, rolnik powinien przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat - np. protokół oszacowania szkód. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie powiadomi kierownika biur powiatowego ARiMR o tych zdarzeniach, wtedy musi się liczyć z tym, że nałożone zostaną na niego sankcje za nie wywiązanie się ze zobowiązań wobec ARiMR.  


Więcej informacji na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg