Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

     Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej (ECPA). Konkurs jest kierowany do administracji rządowej, administracji samorządowej i służb państwowych, jak i również dla organizacji pozarządowych.


Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości jest: „ Współpraca policji i społeczności lokalnych w zapobieganiu przestępczości”. Nagrodą w konkursie jest 20 000 euro. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w grudniu br. na Cyprze.


 Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty powinny być przesłane do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego, który po wyborze najlepszego projektu ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do MSW. Projekty należy przesłać do Departamentu Nadzoru MSW do dnia 30 września 2012r. Na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa oraz na adres poczty elektronicznej: juliusz.galkowski@msw.gov.pl. 

Informacje na temat konkursu ECPA udziela Pan Juliusz Gałkowski, radca ministra SW (tel. 22 610 70 62) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA – zakładka współpraca międzynarodowa/ EUCPN.